อาหารปลา White Crane A.D.P. no.1

ประเภท : อาหารปลา
ราคา : 120 บาท
คงเหลือ : 10 อัน

อาหารชนิดพิเศษโปรตีสูง สำหรับลูกปลาและปลาเล็กทุกชนิด เหมาะสำหรับการเลี้ยงลูกปลาตั้งแต่แรกเกิด รวมทั้งปลาที่มีขนาดเล็กทุกชนิด เช่น ปลานีออน ปลาหางนกยูง ปลาเทวดา เป็นต้น คุณค่าทางโภชนาการประกอบด้วย โปรตีนจากเนื้อปลา 55 % สาหร่ายสไปรูลิน่า รวมทั้งเอนไซน์ ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาช่วยในการย่อยอาหาร ทำให้ลูกปลาโตเร็ว แข็งแรง สีสวย ป้องกันการเกิดแอมโมเนีย ไม่ทำไห้น้ำเสีย และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย
จำนวนการเข้าชม 31 ครั้ง