อาหารปลา White Crane A.D.P. Vitamix

ประเภท : อาหารปลา
ราคา : 170 บาท
คงเหลือ : 12 อัน

อาหารแกรนนูลชนิดพิเศษลักษณะคล้ายหนอน มีโปรตีนและวิตามินครบถ้วนตามที่พ่อแม่พันธุ์ปลาต้องการ มี พีเอสบี ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ปลาที่ต้องการเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ บำรุงเชื้อให้แข็งแรง เพิ่มปริมาณไข่ ลูกปลาตัวโตแข็งแรง และได้ผลผลิตลูกปลามากขึ้น และปลอดภัยจากโรคที่มาจากอาหารสด เหมาะสำหรับพ่อแม่พันธุ์ปลาสวยงามตัวเล็กทุกชนิด ให้อาหาร ADP vitamix วันละ 2 ครั้งหรือตามความต้องการ โดยไม่จำเป็นต้องเสริมด้วยอาหารอื่นใด
จำนวนการเข้าชม 31 ครั้ง